Built 4 builders

Verzekering voor alle partijen op de bouwwerf en voor de bewoning/uitbating nadien

Meer weten
header skew

Waarom |built4builders|™

Terwijl wij uw bouwproject verzekeren, kan u gerust verder gaan met uw core business of gezinsleven

Bouwprojecten zijn er vandaag niet bepaald eenvoudiger op geworden. Exploitatie of bewoning evenmin.

•  Er is de wetgeving die steeds meer bepalend optreedt.
•  Er zijn de nieuwe materialen die in combinatie met klassieke bouwmethoden een zorgvuldige berekening vereisen.
•  Tegelijk verwacht u mogelijk dat uw nieuwbouw dienst doet als uithangbord voor uw bedrijf of als toekomst voor uw gezin.
•  Een aparte vorm of architectuur vergt niet alleen een creatief architect, maar ook een zorgvuldige balansoefening in correcte                       berekeningen door de ingenieur, betrouwbare planning in het bouwproces door de aannemer(s) en ook een blik op de mogelijke            consequenties bij het onderhoud achteraf.
•  Het Ghislenghien-proces blijft nazinderen. Uitslag van een onderzoekscommissie leverde de volgende conclusie op: = een                     alomvattende bouwpolis waarin alle betrokken bouwpartijen participeren

"SAMENSPEL DOET OVERWINNEN", is daarom één van de credo's van |BUILT4BUILDERS|™

Het is echter wel van belang om partners te hebben die dezelfde waardes delen en altijd voor het optimale resultaat voor de eindgebruiker gaan.

Voor en door…

|built4builders|™ - een handelsmerk van de kvk interass CVBA ontwikkelt en beheert verzekeringsproducten binnen de bouwsector & de exploitatie van het bouwwerk nadien.

Wat wordt bedacht, wordt ook gerealiseerd en operationeel gemaakt en gehouden. Stilstand is achteruitgang.
Iedere organisatie dient, mede gedwongen door de markt, binnen haar mogelijkheden altijd bezig te zijn met innoveren.
|built4builders|™ is zich hiervan terdege bewust.
Het is wel van groot belang dat innovaties tot oplossingen en resultaten leiden.
Dus, wat we aan u leveren, dient uiteindelijk ook succesvol binnen uw bouwproject te kunnen worden toegepast.

Lees verder

Waarmee beveiligen wij uw bouwproject & bedrijfsexploitatie nadien

Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.).
Het is raadzaam om iedere nieuwbouw, verbouwing of renovatie in de burger-/utiliteitsbouw & bedrijvenparken te verzekeren.
De processen tijdens de bouw kunnen namelijk zeer dynamisch en complex zijn.
Dit wordt mede veroorzaakt door de vele bij de bouw betrokken partijen zoals de opdrachtgever (Corporate & Private=bouwheer), aannemers, onderaannemers, installateurs en architecten.

Lees verder

Industriële CAR en aanverwante risico's

kvk interass CVBA biedt een volledig allesomvattende waaier 
aan Engineering producten als volgt:

•  Contractors' All Risks Insurance (CAR)
•  Engineering Project Insurance Cover (EPIC)
•  Advance Loss of Profits Insurance (ALOP)
•  Contractors' Plant and Equipment Insurance (CPE)
•  Plant All Risks Insurance (PAR)
•  ...

Lees verder